Tuesday, July 7

यो शहर विक्रीमा छ

"यो राजधानी अति नालायक भैसक्यो । म भन्दा पनी बढी । अब यसलाई बेच्ने सोचिरैछु । कोही छ खरिदार ??"

No comments:

Post a Comment