Thursday, March 9

भाई

----------------
जताततै दुख्छ किन हाे भाई ?
अाेठतालु सुक्छ किन हाे भाई ?
देश - समाज - अाफु सम्झेर, 
ठाडो शिर झुक्छ किन हाे भाई ?
जे सुकै हाेला भन्छु तर पनि,
दिलभित्रै पुग्छ किन हाे भाई ?
जताततै दुख्छ किन हाे भाई ?
अाेठतालु सुक्छ किन हाे भाई ?
-------
सान्निध्य
२०७३।१०।२६
हाल : ॐ कारेश्वर

No comments:

Post a Comment