Friday, September 28

निजामती सेवा दिवस

 • निजामती सेवा दिवस -भदौ २२ गते  
 • २०६१ सालदेखि हरेक वर्ष निजामती सेवा दिवस मनाउन सुरु गरिएको ।
हालसम्मका नारा :
 • २०७५ : नतिजामुखी प्रशासन, समृद्धि र सुशासन
 • २०७४ : निजामती कर्मचारीको प्रतिबद्धता, पारदर्शिता र चुस्तता
 • २०७३ : सेवामैत्री प्रशासन :संघीयतामा सुशासन
 • २०७२ : निजामती सेवाको सपना :समृद्ध नेपालको रचना
 • २०७१ : निजामती सेवाको मान्यता :अनुशासन, इमानदारी र नैतिकता
 • २०७० : सुशासन र सदाचार :निजामती सेवाको आधार
 • २०६९ : जनमुखी प्रशासन :अनुशासन र सुशासन
 • २०६८ : जनतालाई सम्मान र सेवा :सुशासनलाई टेवा
 • २०६७ : शिष्ट र नम्र व्यवहार :सेवाग्राहीको अधिकार
 • २०६६ :जनताका लागि प्रशासन
 • २०६५ :जनसेवा :हाम्रो प्रतिबद्धता
 • २०६४ :पारदर्शी प्रशासन :लोकतान्त्रिक प्रशासन
 • २०६३ :लोकतन्त्रको लागि जनमुखी नागरिक प्रशासन
 • २०६२ :सबल प्रशासन, स्वच्छ प्रशासन
 • २०६१ :सुशासन र प्रदान गरिने सेवाको प्रभावकारिता

No comments:

Post a Comment