Sunday, September 9

कर्मचारी पाँच किसिम

ल्याकत अली खाँ= क्षमताले खाने गुलाम अली खाँ- चाकरी गरेर खाने तीसमार खाँ- अरूलाई मारेर खाने विषमिल्लाहा खाँ- अरूलाई लडाएर खाने
किस्मत अलि खाँ- भाग्यले दिएको खाने (फेसबुकबाट साभार)

No comments:

Post a Comment