Monday, September 21

अधिकृत छैटौं : एक बहस-चेतनाथ न्यौपाने

  • निजामती सेवालाई व्यावसायिक, दक्ष र प्रभावकारी बनाई राज्य सञ्चालन गर्नु नै सरकारको दायित्व हो । तथापि यस क्षेत्रमा २०५० सालपछिका २७ वर्षमा भएको परिवर्तनले समग्र निजामती सेवालाई नै कुरूप बनाउँदै गएको देखिन थालेको छ ।
  • https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/292811-1596273774.html?click_from=category

No comments:

Post a Comment