Monday, July 6

Facebook | Sannidhya Sapkota

"अरुहरुका जस्तै मेरा पनी थुप्रै गर्नुपर्ने कामहरु चाउचाउ जस्तै जेलिएका छन् । टुक्रा टुक्रा परेको चाउचाउ कसैको रोजाइमा नपर्ने रहेछ । जबकी चाउचाउ नतोडीकन नटुक्रायाइकन खाने मान्छे ऐलेसम्म भेटिएका छैनन् ।"

No comments:

Post a Comment