Monday, July 6

Facebook | Sannidhya Sapkota

"गएँ र आँए पनी । बेकारमा काम गिथले की भन्ने लाग्यो । अर्थात आज शुरु भयो भोली बिहानै बिर्को लगाउछुँ पक्कै ।"

No comments:

Post a Comment