Monday, July 6

Facebook | Sannidhya Sapkota

"रात त्यसै बितेको पत्तै हुदैन । दिनमा कसैका लागी समय छ्ट्याउनु कठीन रहेछ । यस्तो बेला तिमी के गर्छौ ?"

No comments:

Post a Comment